مسجد هفتاد و دو تن مشهد

مسجد هفتاد و دو تن مشهد، که مقبره امیرغیاث الدین ملکشاه در آن قرار دارد در ابتدای بازار بزرگ مشهد و در مجاورت ضلع جنوب غربی حرم قرار دارد. مسجد هفتاد و دو تن در زمان قبل از انقلاب به مسجد شاه معروف بوده است.

بنا مسجد هفتاد و دو تن شامل فضای چهار طاقی گنبد دو پوش، دو مناره سرشکسته و یک ایوان می‌باشد که در دروان تیموری بنا شده است.این اثر تاریخی که در خیابان اندرزگوی ۱۳ و بازار فرش واقع شده از بناهای قرن نهم هجری قمری و مشتمل بر فضای چهار طاقی گنبد دو پوش ، د مناره و ایوان است .

مسجد هفتادو دو تن مشهد

بنای کنونی در ابتدا مقبره ای بوده که امیر غیاث الدین بین سالهای ۸۰۷ تا ۸۱۷ ق برای خود بنا کرده و در دوره های بعد به مسجد تبدیل شده است . در حال حاضر این اثر تاریخی به مسجد هفتاد و دو تن معروف است .این مسجد با مشارکت آستان قدس رضوی و با نظارت کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در حال مرمت و باز پپیرایی می باشد . از امتیازات این بنا کاربرد ظریف معرق و تلفیق موزون آجر و کاشی است .

نحوه دسترسی به مسجد هفتادو دوتن

آدرس: مشهد، خیابان خسروی نو، انتهای بازار سر شور

مسجد هفتادو دو تن مشهد

مسجد هفتادو دو تن مشهد

مسجد هفتادو دو تن مشهد

مسجد هفتاد و دو تن مشهد مسجد هفتاد و دو تن مشهد

مسجد هفتاد و دو تن مشهد مسجد هفتاد و دو تن مشهد

 مسجد هفتاد و دو تن مشهد

منبع:سیـری در ایـران

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود