خانه تاریخی دکتر شاهیدی تبریز

یکی از آثار تاریخی شهر تبریز خانه تاریخی دکتر شاهیدی تبریز است که در منطقه ده واقع شده است .

نحوه دسترسی به خانه دکتر شاهیدی

آدرس: کوچه شهید بهروزیه – جنب بوستان محله ای جدید الاحداث سرخاب

خانه قدیمی دکتر شاهیدی

خانه قدیمی دکتر شاهیدی

خانه قدیمی دکتر شاهیدی

منبع:سیـری در ایـران

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود